SOFAR 2200TL-G3

SOFAR 2200TL-G3

Tên sản phẩm: SOFAR 2200TL-G3 
Mẫu sản phẩm: 2200TL

Mô tả

Năng suất cao

 • Hiệu suất tối đa 97,7%
 • Thuật toán MPPT chính xác theo thời gian thực để thu hoạch tối đa
 • Phạm vi hoạt động điện áp đầu vào rộng 

Tất cả trong một. Giải pháp hệ thống linh hoạt và tiết kiệm

 • Lựa chọn trang web miễn phí do chuẩn IP
 • Dễ dàng cài đặt và bảo trì do kết nối của Plug & Play
 • Lựa chọn giao diện-Wi-Fi / RS485 / GPRS
 • Được xây dựng trong hàm xuất không (tùy chọn)

Chi phí bảo trì thấp

 • Nắp có thể tháo rời để cài đặt dễ dàng
 • Vỏ nhôm không rỉ
 • Giải pháp giám sát linh hoạt

Quản lý lưới điện thông minh

 • Khả năng phản ứng
 • Tự giảm công suất khi quá tần số
 • Điều khiển giới hạn công suất hoạt động / phản ứng từ xa